zařízení sloužící k připojení různých zařízení k elektrické síti